Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Η μεταναστευτική πολιτική της Τουρκίας και η πρόκληση προς την Ευρώπη. Η κρίση στον Έβρο»– Αρ.17, 12 Μαΐου 2020.

Η μεταναστευτική πολιτική της Τουρκίας και η πρόκληση προς την Ευρώπη. Η κρίση στον Έβρο και η πολιτική της Ελλάδος

ΟΜΕΤ Cover Info Note 17 2020

Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – Αρ. 17, 12 Μαΐου 2020.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα τέλη Μαρτίου του 2020, η καθοδηγούμενη από την Τουρκία κίνηση μεταναστών που περιείχε και μικρό αριθμό προσφύγων, με κατεύθυνση προς τα ελληνικά σύνορα του Έβρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, είχε έναν αιφνιδιαστικό και ακραίο χαρακτήρα. Η πρωτοφανής πρόκληση εντάσεων μεταξύ αυτών και των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας, αποτελεί μια εξέλιξη βαρύνουσας σημασίας, που ξεπερνά το στενό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η σημασία του έγκειται τόσο στην μορφή «υβριδικής απειλής» που έλαβε το μεταναστευτικό κύμα, εξαιτίας των εκτεταμένων και ποικιλότροπων προσπαθειών παράνομης εισόδου στην ελληνική και ευρωπαϊκή επικράτεια όσο και στη μεθόδευση των ροών από το τουρκικό κράτος με τα σημεία πίεσης να εντοπίζονται σε συγκεκριμένα σημεία των ελληνοτουρκικών συνόρων.

Σκοπός αυτού του ενημερωτικού σημειώματος είναι να εξετάσει το πολιτικό και διπλωματικό συγκείμενο μέσα στο οποίο έλαβαν χώρα τα κρίσιμα γεγονότα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, να γίνει αναφορά στους πολιτικούς στόχους και τα διπλωματικά μέσα που επιστρατεύτηκαν από την Τουρκία για την επίτευξή τους, στην αντιμετώπιση της κατάστασης από την Ελλάδα, καθώς και να παρουσιαστεί ο απόηχος αυτού του μείζονος βαρύτητας ζητήματος στη διεθνή κοινή γνώμη.

AFP Getty 20200302 Kastanies

Οι μετανάστες στην συνοριακή πύλη στις Καστανιές του Έβρου.

Πηγή: S. Mitrolidis, AFP/Getty, 2 Μαρτίου 2020.

Το «Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας» αποτελεί μια σύντομη έκθεση γύρω από ένα σημαντικό γεγονός διεθνούς ενδιαφέροντος που έλαβε χώρα πρόσφατα στην Τουρκία. Στην προετοιμασία των Ενημερωτικών Σημειωμάτων συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Δ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μπορείτε να διαβάσετε το «Ενημερωτικό Σημείωμα» στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Η μεταναστευτική πολιτική της Τουρκίας και η πρόκληση προς την Ευρώπη. Η κρίση στον Έβρο και η πολιτική της Ελλάδος»– Αρ.17, 12 Μαΐου 2020.

Μπορείτε ακόμη να το διαβάσετε σε μορφή PDF κάνοντας κλικ εδώ.