Σκοπός της ΟΜΕΚ

Σκοπός της ΟΜΕΚ

Η «Ομάδα Έρευνας Καυκάσου» (ΟΜ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε την άνοιξη του 2015. Δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η ΟΜ.Ε.Κ. έχει ως στόχο την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στον Καύκασο, ευελπιστώντας ότι αυτά θα φανούν χρήσιμα στους ερευνητές που ειδικεύονται σε θέματα της περιοχής.

Η ΟΜ.Ε.Κ. αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη της ΟΜ.Ε.Κ. παρακολουθούν την επικαιρότητα σε καθημερινή βάση, συνέρχονται τακτικά και συζητούν τις εξελίξεις και καταγράφουν τα ευρήματά τους σε μια σειρά από κείμενα («Ενημερωτικά Σημειώματα», «Τετράδια» κ.λπ.).