Διεύθυνση

Ραπτόπουλος Νικόλαος

Τουρκία: Οικονομία και Στρατηγική
Γραφείο: 204, Κτίριο: Γρηγορίου Λαμπράκη 126
Τηλ.: 210 414-2647

 


Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Ραπτόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το εξής γνωστικό αντικείμενο: «Τουρκία: Στρατηγική και Οικονομία». Κατέχει διδακτορικό τίτλο στις Πολιτικές Επιστήμες, ο οποίος του απενεμήθη από το γαλλόφωνο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν (UCL) στο Βέλγιο. Απέκτησε επίσης Μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) στις Πολιτικές Επιστήμες, με κατεύθυνση στις Διεθνείς Σχέσεις, από το ίδιο Πανεπιστήμιο (UCL). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται η Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, οι Στρατηγικές Σπουδές και η Ασφάλεια, οι Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, ενώ επικεντρώνεται στις εξής χώρες, γεωγραφικές περιοχές και διεθνείς θεσμούς: Τουρκία, Μέση Ανατολή, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Η.Π.Α., Ευρατλαντικοί θεσμοί (Ν.Α.Τ.Ο., Ε.Ε.) και Αραβο-ισλαμικός κόσμος.

Έως το 2013 υπηρέτησε ως Λέκτορας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο τις «Διεθνείς Σχέσεις στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή». Στο συγγραφικό του έργο συγκαταλέγεται το βιβλίο με τίτλο Οι τρέχουσες εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές της Τουρκίας με τις χώρες της άμεσης περιφέρειάς της. Η περίπτωση της Συρίας (2002-2009) (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011), καθώς και τα άρθρα «Η κρίση στη Συρία και η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας προς τις όμορες χώρες της Μέσης Ανατολής» (στο Κουσκουβέλης Ηλίας (Επιμ.), Η Αραβική Άνοιξη. Μελέτες Διεθνών Σχέσεων, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 69-108), « La famille des langues turques et le défi de création d’une communauté turcophone en Eurasie : le rôle assumé par Ankara» (Revue internationale de politique comparée, Vol. 14, N° 1, 2007, σσ.131-150), «La Turquie face à la globalisation. Convergence d’intérêts entre les acteurs religieux particularistes: Le cas du sud-est européen dans les années 1990» (Recherches sociologiques, 2006, Τεύχος 2, σσ. 105-119), “Rediscovering its Arab Neighbours? The AKP Imprint on Turkish Foreign Policy in the Middle East” (Les Cahiers du RMES, Vol. 1, July 2004). Το 2010 ολοκλήρωσε τη μετάφραση (από τα Τουρκικά στα Ελληνικά) του βιβλίου Το Στρατηγικό Βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας του Καθ. Αχμέτ Νταβούτογλου (Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα).