Σκοπός Εργαστηρίου

Σκοπός του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα.

Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής στρατηγικής ειδικότερα.

Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη των Ομάδων παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας.