Επικοινωνία

Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ανδρούτσου 150, δ΄ όροφος,
Πειραιάς, Τ.Κ. 185 34,
Αρ. τηλ: 210.4142647
e-mail : etem@unipi.gr