Σκοπός της ΟΜΕΤ

Σκοπός της ΟΜΕΤ

Η «Ομάδα Έρευνας Τουρκίας» ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 2013. Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο πλαίσιο του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΚΕ.Δ.Ε.Υ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από την ίδρυση του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών τον Μάρτιο του 2015, οι δραστηριότητες τις Ομάδας συνεχίζονται στους κόλπους του εν λόγω Εργαστηρίου.

Η Ομάδα Έρευνας Τουρκίας έχει ως στόχο την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στη γείτονα χώρα, ευελπιστώντας ότι αυτά θα φανούν χρήσιμα στους ερευνητές που ειδικεύονται σε θέματα Τουρκίας.

Η Ομάδα αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη της Ομάδας παρακολουθούν την επικαιρότητα σε καθημερινή βάση, συνέρχονται τακτικά και συζητούν τις εξελίξεις και καταγράφουν τα ευρήματά τους σε μια σειρά από κείμενα. Αυτά εκτείνονται από μηνιαία χρονικά γεγονότων («Χρονικά») έως και κείμενα αναλύσεων («Τετράδια») της επικαιρότητας.