Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δοκίμων Ερευνητών 2023-2024

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολη Οικονομικων, Επιχειρηματικων και Διεθνων Σπουδων Τμήμα Διεθνων και ΕυρωπαϊκΩν Σπουδων Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δόκιμων Ερευνητών [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δοκίμων Ερευνητών 2022-2023

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δοκίμων Ερευνητών [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δοκίμων Ερευνητών 2020-2021

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δοκίμων Ερευνητών [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δοκίμων Ερευνητών 2019-2020

Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δοκίμων ερευνητών [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δόκιμων Ερευνητών 2018-2019

Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δοκίμων [...]