ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2016-2017

Το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να καλύψουν σε εθελοντική βάση θέσεις δοκίμων ερευνητών στις επιστημονικές ομάδες έρευνάς του για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, με ειδίκευση σχετική με τους επιστημονικούς τομείς και περιοχές που θεραπεύει το Εργαστήριο).

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα συμμετάσχουν ενεργά –υπό την εποπτεία μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ.Ε.Σ.– στις επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις) και ερευνητικές δραστηριότητες (επετηρίδες, τετράδια αναλύσεων, ενημερωτικά σημειώματα, χρονικά) του Εργαστηρίου, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και αποκτώντας ερευνητική εμπειρία γύρω από θέματα Τουρκίας και Ευρασίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τρέφουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην περιοχή, να χειρίζονται καλά τους Η/Υ και το Διαδίκτυο, να κατέχουν καλά την Αγγλική και να έχουν πολύ καλό γενικό μέσο όρο. Θα προτιμηθούν οι γνώστες γλωσσών της περιοχής (Τουρκικά, Ρωσικά, Αραβικά, Γεωργιανά, Περσικά κ.ο.κ.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ εδώ έως τις 17 Οκτωβρίου 2016. Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν, θα κληθούν να προσέλθουν σε συνέντευξη.