Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δόκιμων Ερευνητών 2018-2019

Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

 Prosklisi Dokimwn 2018 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

δοκίμων ερευνητών

2018-2019

Το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να καλύψουν σε εθελοντική βάση θέσεις δοκίμων ερευνητών στις επιστημονικές ομάδες έρευνάς του για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα συμμετάσχουν ενεργά –υπό την εποπτεία μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ.Ε.Σ.– στις επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις) και ερευνητικές δραστηριότητες (επετηρίδες, τετράδια αναλύσεων, ενημερωτικά σημειώματα, χρονικά) του Εργαστηρίου, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και αποκτώντας ερευνητική εμπειρία γύρω από τα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τρέφουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τις διεθνείς σχέσεις, να χειρίζονται καλά τους Η/Υ και το Διαδίκτυο, να κατέχουν καλά την Αγγλική και να έχουν καλό γενικό μέσο όρο. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση της Τουρκικής, Ρωσικής, Κινεζικής, Αραβικής κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ εδώ έως τις 7 Οκτωβρίου 2018. Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν, θα κληθούν να προσέλθουν σε συνέντευξη.