Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δοκίμων Ερευνητών 2020-2021

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών

ΕΤΕΜ Πρόσκληση δοκίμων 2020-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δοκίμων Ερευνητών

2020-2021

Το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να καλύψουν σε εθελοντική βάση θέσεις δοκίμων ερευνητών στις επιστημονικές ομάδες έρευνάς του για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα συμμετάσχουν ενεργά –υπό την εποπτεία μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ.Ε.Σ.– στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου (επετηρίδες, τετράδια αναλύσεων, ενημερωτικά σημειώματα, διαλέξεις, ημερίδες κ.λπ.), εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και αποκτώντας ερευνητική εμπειρία γύρω από τα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τρέφουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τις διεθνείς σχέσεις, την Τουρκία και τον ευρύτερο ευρασιατικό χώρο, να χειρίζονται καλά τους Η/Υ (επεξεργαστές κειμένων, Διαδίκτυο κ.λπ.), να κατέχουν καλά την Αγγλική, και να έχουν καλό γενικό μέσο όρο. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση γλωσσών της περιοχής (Τούρκικα, Ρώσικα, Αραβικά, Κινέζικα κ.λπ.)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ εδώ έως τις 9 Οκτωβρίου 2020. Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη.