Τετράδια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών – 4(2) 2021

ETEM Journal 4(2) 2021

Στο όγδοο τεύχος των Τετραδίων Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών φιλοξενείται άρθρο για την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, καθώς και δύο επισκοπήσεις βιβλίων. Η πρώτη αφορά την τουρκική στρατηγική και η δεύτερη το σύγχρονο Ιράν.

Τα Τετράδια φιλοδοξούν να μελετήσουν τις αλληλεπιδράσεις των υποκειμένων του Ευρασιατικού χώρου, με έμφαση στην Τουρκία, τις χώρες του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Οι αναλύσεις των Τετραδίων είναι αποτέλεσμα κοπιώδους ερευνητικής προσπάθειας των μελών των επιστημονικών Ομάδων Έρευνας του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.). Στην προσπάθεια αυτή, τα μέλη των Ομάδων Έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πλαισιώθηκαν από επιστήμονες –συνεργάτες του Ε.Τ.Ε.Μ.– που έχουν ειδικευτεί σε θέματα Διεθνών Σχέσεων, Τουρκίας και Ευρασίας.

Στόχος των αναλύσεων των Τετραδίων αυτών είναι η εξοικείωση των νέων ερευνητών με την επιστημονική έρευνα, περιγραφή και ερμηνεία των φαινομένων της εσωτερικής και διεθνούς τάξεως των κυρίαρχων –και μη κυρίαρχων– υποκειμένων της Ευρασίας και της περιοχής που την περιβάλλει. Αυτό επιδιώκεται μέσω της χρήσης επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών που προσφέρουν οι Πολιτικές Επιστήμες και κυρίως ο κλάδος των Διεθνών Σχέσεων. Στα Τετράδια φιλοξενούνται ακόμη σύντομες επισκοπήσεις βιβλίων που άπτονται του αντικειμένου έρευνας του Εργαστηρίου.

Το αρχείο μπορείτε να το διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ ή να το κατεβάσετε ή να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: