Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Το Νέο Πακέτο Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης Έρντογαν»– Αρ.18, 14 Απριλίου 2021.

Το Νέο Πακέτο Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης Έρντογαν: Μια προσπάθεια ανάκαμψης της τουρκικής οικονομίας

OMET Info Note 18 20210414

Στις 12 Μαρτίου 2021, ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρ.Τ. Έρντογαν, προέβη στην ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων. H ανακοίνωση του πακέτου αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη, καθώς υπάρχει η προσδοκία ότι θα επηρεάσει συνολικά τόσο την πορεία της οικονομίας και την επενδυτική δραστηριότητα στην τουρκική αγορά όσο και τη στάση της τουρκικής κοινωνίας έναντι της κυβέρνησης, έχοντας παράλληλα αντίκτυπο και στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Ωστόσο, η αποπομπή του Νατζί Αγμπάλ από τη θέση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας στις 19 Μαρτίου, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι το πακέτο μεταρρυθμίσεων δεν θα τύχει ουσιαστικής εφαρμογής.

Το Ενημερωτικό Σημείωμα αποσκοπεί στην παρουσίαση και εξέταση των οικονομικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν από τον Τούρκο Πρόεδρο, μέσω της «σκιαγράφησης» του εσωτερικού και διεθνούς συγκείμενου, στην ανάλυση των κινήτρων που οδήγησαν στη διαμόρφωσή τους και, τέλος, στην εκτίμηση του αντίκτυπου του γεγονότος και των προοπτικών της τουρκικής οικονομίας δυνάμει της εφαρμογής των εν λόγω μεταρρυθμίσεων.

Το «Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας» αποτελεί μια σύντομη έκθεση γύρω από ένα σημαντικό γεγονός διεθνούς ενδιαφέροντος που έλαβε χώρα πρόσφατα στην Τουρκία. Στην προετοιμασία των Ενημερωτικών Σημειωμάτων συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Δ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μπορείτε να διαβάσετε το «Ενημερωτικό Σημείωμα» κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε ακόμη να το διαβάσετε σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω: