Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Τα Εγκαίνια της ‘Σήραγγας της Ευρασίας’»– Αρ.11, 9 Ιανουαρίου 2017

 Τα Εγκαίνια της «Σήραγγας της Ευρασίας»

info-note-11-em-janv-2017Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας –Αρ.11, 9 Ιανουαρίου 2017

Μια νέα υποθαλάσσια σήραγγα, ονόματι «Σήραγγα της Ευρασίας», εγκαινιάστηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Δεκεμβρίου 2016. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης τεχνολογικής, οικονομικής και στρατηγικής σημασίας που ενώνει δύο ηπείρους, την Ασία και την Ευρώπη. Το έργο ενισχύει το δίκτυο μεταφορών της Τουρκίας, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει κύρος στην τουρκική κυβέρνηση. Στο Ενημερωτικό Σημείωμα θα γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά της σήραγγας, καθώς και στην επίδραση που αναμένεται να έχει αυτή, αφενός, στην τουρκική κοινωνία, και αφετέρου, στις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις της Τουρκίας.

Το «Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας» αποτελεί μια σύντομη έκθεση γύρω από ένα σημαντικό γεγονός διεθνούς ενδιαφέροντος που έλαβε χώρα πρόσφατα στην Τουρκία. Στην προετοιμασία των Ενημερωτικών Σημειωμάτων συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Δ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μπορείτε να διαβάσετε το «Ενημερωτικό Σημείωμα» στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Τα Εγκαίνια της «Σήραγγας της Ευρασίας»– Αρ.11, 9 Ιανουαρίου 2017.

Μπορείτε ακόμη να το διαβάσετε σε μορφή PDF κάνοντας κλικ εδώ.