Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Ο Έρντογαν και η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής του Ο.Ι.Σ. για την Ιερουσαλήμ»– Αρ.14, 8 Ιανουαρίου 2018.

Ο Έρντογαν και η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής του Ο.Ι.Σ. για την Ιερουσαλήμ Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας –Αρ.14, 8 Ιανουαρίου 2018. Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε [...]
Posted in Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας | Tagged , , , , | Comments Off on Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Ο Έρντογαν και η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής του Ο.Ι.Σ. για την Ιερουσαλήμ»– Αρ.14, 8 Ιανουαρίου 2018.

Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Τουρκικός Ευρασιανισμός: το ενδιαφέρον του Έρντογαν για «άνοιγμα» στην Ευρασία»– Αρ.13, 21 Ιουλίου 2017.

Τουρκικός Ευρασιανισμός: το ενδιαφέρον του Έρντογαν για «άνοιγμα» στην Ευρασία Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας –Αρ.13, 21 Ιουλίου 2017. Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει εκφράσει ενδιαφέρον [...]
Posted in Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας | Tagged , , , , , | Comments Off on Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Τουρκικός Ευρασιανισμός: το ενδιαφέρον του Έρντογαν για «άνοιγμα» στην Ευρασία»– Αρ.13, 21 Ιουλίου 2017.

Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «H Δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα»– Αρ.12, 20 Ιανουαρίου 2017

H Δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα: επιπτώσεις στις ρώσο-τουρκικές σχέσεις και το Συριακό Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας –Αρ.12, 20 Ιανουαρίου 2017. Tο απόγευμα [...]
Posted in Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας | Comments Off on Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «H Δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα»– Αρ.12, 20 Ιανουαρίου 2017

Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Τα Εγκαίνια της ‘Σήραγγας της Ευρασίας’»– Αρ.11, 9 Ιανουαρίου 2017

 Τα Εγκαίνια της «Σήραγγας της Ευρασίας» Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας –Αρ.11, 9 Ιανουαρίου 2017 Μια νέα υποθαλάσσια σήραγγα, ονόματι «Σήραγγα της Ευρασίας», εγκαινιάστηκε στην [...]
Posted in Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας | Comments Off on Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Τα Εγκαίνια της ‘Σήραγγας της Ευρασίας’»– Αρ.11, 9 Ιανουαρίου 2017

Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Το Κυπριακό και οι Διαπραγματεύσεις στην Ελβετία»– Αρ.10, 30 Δεκεμβρίου 2016

Το Κυπριακό και οι Διαπραγματεύσεις στην Ελβετία Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – Αρ. 10, 30 Δεκεμβρίου 2016. Τον Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν στο Μοντ [...]
Posted in Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας | Comments Off on Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Το Κυπριακό και οι Διαπραγματεύσεις στην Ελβετία»– Αρ.10, 30 Δεκεμβρίου 2016