Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Η βομβιστική επίθεση της 10ης Οκτωβρίου στην Άγκυρα» – Αρ.1, 29 Οκτωβρίου 2015

Η βομβιστική επίθεση της 10ης Οκτωβρίου στην Άγκυρα

Info Note 1 DD Oct 2015

Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – Αρ.1, 29 Οκτωβρίου 2015

Το «Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας» αποτελεί μια σύντομη έκθεση γύρω από ένα σημαντικό γεγονός διεθνούς ενδιαφέροντος που έλαβε χώρα στην Τουρκία. Στην προετοιμασία των Ενημερωτικών Σημειωμάτων συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Δ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μπορείτε να διαβάσετε το «Ενημερωτικό Σημείωμα» στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ενημερωτικό Σημείωμα Τουρκίας – «Η βομβιστική επίθεση της 10ηςΟκτωβρίου στην Άγκυρα» – Αρ.1, 29 Οκτωβρίου 2015