«Ενημερωτικό Δελτίο Τουρκίας» για την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014

Το «Ενημερωτικό Δελτίο Τουρκίας» αποτελεί μια επιλογή από τις σημαντικότερες εκθέσεις, αποφάσεις διεθνών οργανισμών, ψηφίσματα κ.ά. που έχουν εκδώσει διεθνείς και μη-κυβερνητικοί οργανισμοί [...]