Βιβλίο συνόψεων της επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Η Τουρκία και οι στρατηγικές ανακατατάξεις μιας περιφέρειας σε μετάβαση»

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το βιβλίο συνόψεων της επιστημονικής ημερίδας με θέμα:

«Η Τουρκία και οι στρατηγικές ανακατατάξεις
μιας περιφέρειας σε μετάβαση»
http://en.calameo.com/read/0045332899c45f40f81c5