Τα «Τετράδια» της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας , 3(2) 2016.

OMET Cahiers juillet 2016

Τα «Τετράδια» της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας αποτελούν σύντομες αναλύσεις γύρω από επίκαιρα ζητήματα της σύγχρονης τουρκικής πραγματικότητας. Στη σύνταξη των Τετραδίων συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σε αυτό το 6ο τεύχος των «Τετραδίων της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας» εξετάστηκαν ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν την εσωτερική πολιτική σκηνή και την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2016. Είναι η περίοδος κατά την οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητος το χάσμα στις σχέσεις μεταξύ του Προέδρου και του πρωθυπουργού, Α. Νταβούτογλου, εξέλιξη που δυσχέραινε τη διαχείριση πολιτικών ζητημάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στις σχέσεις με δρώντες του διεθνούς συστήματος. Στο τεύχος αυτό εξετάζονται θέματα εσωτερικής πολιτικής, όπως η πολιτική φίμωσης του ισλαμικού Τύπου (Ζαμάν) και η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης (Ρ.Λ.Κ) απέναντι στο θέμα της Συνταγματικής αλλαγής και της μετάβασης στο προεδρικό σύστημα. Εξετάζεται επίσης η παρεμβατική πολιτική του Προέδρου, Ρ.Τ. Έρντογαν, στην επιλογή του κεντρικού τραπεζίτη. Τέλος, μελετάται η στάση της Άγκυρας απέναντι στους Κούρδους της Β. Συρίας που ανακήρυξαν την αυτονομία τους.

Οι αναλύσεις αυτές είναι αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποίησαν δόκιμοι ερευνητές της «Ομάδας Έρευνας Τουρκίας» (ΟΜ.Ε.Τ.) του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, οι οποίοι είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι αναλύσεις αυτές στόχο έχουν να περιγράψουν τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και τις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας βάσει της παρατήρησης, καθώς και να τις ερμηνεύσουν βάσει θεωριών των Διεθνών Σχέσεων. Η συστηματική έρευνα γύρω από τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, που γίνεται στους κόλπους της ΟΜ.Ε.Τ. από τα μέλη της, αποσκοπεί στο να συμβάλει στην αρτιότερη δυνατή κατάρτιση των νέων ερευνητών μας. Στη συνέχιση της προσπάθειας αυτής, ο υπογράφων έχει πολύτιμο σύμμαχο, αφενός, την πίστη και το ενδιαφέρον των ερευνητών της ΟΜ.Ε.Τ., και αφετέρου, την ελπίδα για την περαιτέρω βελτίωση των ερευνητικών αυτών προσπαθειών.

Το αρχείο μπορείτε να το διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ ή να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα Τετράδια της ΟΜΕΤ, 3(2) 2016