«Ενημερωτικό Δελτίο Τουρκίας» για την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014

Deltio nov dec 2014

Το «Ενημερωτικό Δελτίο Τουρκίας» αποτελεί μια επιλογή από τις σημαντικότερες εκθέσεις, αποφάσεις διεθνών οργανισμών, ψηφίσματα κ.ά. που έχουν εκδώσει διεθνείς και μη-κυβερνητικοί οργανισμοί για την εσωτερική πολιτική, οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας. Στην προετοιμασία του Δελτίου της περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014 συμμετείχαν φοιτητές του Τμήματος Δ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το αρχείο μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ενημερωτικό Δελτίο Τουρκίας Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014