«Ενημερωτικό Δελτίο Τουρκίας» για τον μήνα Οκτώβριο 2013

Enimerot Deltio Oct 2013Το «Ενημερωτικό Δελτίο Τουρκίας» αποτελεί μια επιλογή από τις σημαντικότερες εκθέσεις ή μελέτες που έχουν εκδώσει διεθνείς και μη-κυβερνητικοί οργανισμοί για την εσωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας. Στην προετοιμασία του Δελτίου του μηνός Οκτωβρίου 2013 συνεργάστηκαν προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Δ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το αρχείο μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

OM.E.T. – Ενημερωτικό Δελτίο Τουρκίας – Οκτώβριος 2013