ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Ο Δημήτριος Σταθακόπουλος είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κατέχει πτυχίο Νομικής από το Ε.Κ.Π.Α.. Στο γνωστικό του αντικείμενο συμπεριλαμβάνονται οι ιστορικές και κοινωνικές δομές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Καθ’ ημάς Ανατολή και η συμβολή των Ρωμιών στο μουσικό θέαμα και ακρόαμα, το σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό σύστημα της Τουρκίας και η επιρροή του Ισλάμ στις πολιτισμικές και κοινωνικοπολιτικές δομές της Μέσης Ανατολής.

Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων μεταξύ των οποίων διακρίνονται τα εξής: Ιστορικές και Κοινωνικές Δομές του Μουσικού Θεάματος και Ακροάματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Συμβολή των Ρωμιών. (Νέα Υόρκη : Seaburn, 2016), Η Ναυμαχία του Ναυαρίνο μέσα από το ιστορικό βιβλίο του Ζήση Σωτηρίου (Νέα Υόρκη : Seaburn, 2015), Osmanlı İmparatorluğu neminde zik ve steri Sanatlarının Tarihsel ve Sosyokültürel Yapısı – Rum ve Levanten Sanatçıların Katkıları (2016),  Tο προβλεπτό και το απρόβλεπτο στις Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις (Αθήνα: Eκδόσεις 24γράμματα, 2019). Το προβλεπτό και το απρόβλεπτο στις Ελληνο-Τουρκικές Σχέσεις, Τόμος Β’ (Αθήνα: Εκδόσεις 24γράμματα, 2020). Επίσης έχει συντάξει εισαγωγικά σημειώματα σε εκδόσεις νομικών κειμένων διεθνούς δικαίου, όπως η Η Συνθήκη της Λωζάννης (το πλήρες κείμενο) (Αθήνα: Εκδόσεις 24 γράμματα, 2017)

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και Μέλος του Δ.Σ. της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Διαθέτει πλούσια διδακτική, κοινωνική, πολιτισμική και αθλητική δράση. Κατέχει την Αγγλική, Ιταλική, Γαλλική, και επαρκώς την Τουρκική γλώσσα.