Μάρκος Τρούλης

Μάρκος Τρούλης
Δρ. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς


  Ο Μάρκος Τρούλης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις «Διεθνείς Σχέσεις» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι: «Επιθετικός ρεαλισμός και τουρκική εξωτερική πολιτική: Το στρατηγικό βάθος του ενεργειακού συντελεστή ισχύος». Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις «Ευρωπαϊκές Σπουδές» από τοLondon School of Economics (LSE), στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ κατέχει πτυχίο «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διατέλεσε ερευνητής στο «Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκό Μελετών» και στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών BESA του Ισραήλ – στο τελευταίο ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Εργάστηκε ακόμη στη Βουλή των Ελλήνων. Έχουν δημοσιευτεί έρευνές του σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με πεδία ενδιαφέροντος την Τουρκία, τη θεωρία διεθνών σχέσεων και τις στρατηγικές σπουδές. Επί της παρούσης (2015-2016), είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.