ΚΟΤΙΟΣ Άγγελος
Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές και Αναπτυξιακές Σχέσεις»

ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Αριστοτέλης
Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στις Βαλκανικές και Μεσογειακές Σχέσεις»

ΓΚΟΥΣΙΟΣ Χαράλαμπος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Γαλλική Ορολογία στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές»

ΜΠΟΣΗ Μαίρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνής Ασφάλεια»

ΑΣΔΕΡΑΚΗ Φωτεινή
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική»

ΔΑΓΟΥΜΑΣ Αθανάσιος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων»

ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Πολιτικές για την Τεχνολογία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον»

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Στυλιανός
Επισκέπτης Λέκτορας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

ΤΡΟΥΛΗΣ Μάρκος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΜΑΜΑΚΟΥ Ειρήνη
ΕΕΠ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Αγγλική Γλώσσα και Ακαδημαϊκές Δεξιότητες, Εκπαιδευτική Τεχνολογία»

ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ Ηλίας
Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία Διεθνών Σχέσεων»

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Παναγιώτης
Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις - Στρατηγικές Σπουδές»

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γαβριήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Αγγλική Ορολογία στη Νομική και τις Πολιτικές Επιστήμες»

ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Ιάκωβος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γνωστικό αντικείμενο: Τουρκική ιστορία 19ος και 20ος αιώνας»

ΕΥΑΓΟΡΟΥ Λ. Ευαγόρας
Επίκουρος Καθηγητής Θεωρίας και Μεθοδολογίας Διεθνών Σχέσεων
Γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνών Σχέσεων».

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία και Πολιτική Φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων»

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Τουρκία: Οικονομία και Στρατηγική»

ΡΟΥΚΑΝΑΣ Σπυρίδων
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνής Πολιτική Οικονομία»

ΛΙΑΖΟΣ Νικόλαος
Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας."

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Δρ. Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Οθωμανολόγος - Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.

ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ Αναΐτ
Δρ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου, Ειδικός σε θέματα Διεθνούς Ασφάλειας και Καυκάσου.