Συνεργάτες Εργαστηρίου

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Παναγιώτης
Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις - Στρατηγικές Σπουδές»

ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Αριστοτέλης
Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στις Βαλκανικές και Μεσογειακές Σχέσεις»

ΓΚΟΥΣΙΟΣ Χαράλαμπος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Γαλλική Ορολογία στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές»

ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Ιάκωβος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γνωστικό αντικείμενο: Τουρκική ιστορία 19ος και 20ος αιώνας»

Δαγούμας Αθανάσιος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων»

ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Πολιτικές για την Τεχνολογία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον»

ΡΟΥΚΑΝΑΣ Σπυρίδων
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνής Πολιτική Οικονομία»

ΛΙΑΖΟΣ Νικόλαος
Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας."

ΤΡΟΥΛΗΣ Μάρκος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ Ηλίας
Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία Διεθνών Σχέσεων»

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γαβριήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Αγγλική Ορολογία στη Νομική και τις Πολιτικές Επιστήμες»

ΑΣΔΕΡΑΚΗ Φωτεινή
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική»

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας
Επίκουρος Καθηγητής Θεωρίας και Μεθοδολογίας Διεθνών Σχέσεων
Γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνών Σχέσεων».

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία και Πολιτική Φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων»

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Τουρκία: Οικονομία και Στρατηγική»

ΜΑΜΑΚΟΥ Ειρήνη
ΕΕΠ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γνωστικό αντικείμενο: «Αγγλική Γλώσσα και Ακαδημαϊκές Δεξιότητες, Εκπαιδευτική Τεχνολογία»

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Στυλιανός
Επισκέπτης Λέκτορας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος