Επιστημονικά Συνέδρια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών

  • Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Εκδημοκρατισμός, Στρατηγική και Οικονομικές Σχέσεις. Τουρκία και Ευρασιατικός Χώρος» – 25 Απριλίου 2018, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πρόγραμμα. Βιβλίο Συνόψεων Συνεδρίου.