Βιβλίο συνόψεων της επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Η Τουρκία και οι στρατηγικές ανακατατάξεις μιας περιφέρειας σε μετάβαση»

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το βιβλίο συνόψεων της επιστημονικής ημερίδας με θέμα: «Η Τουρκία και οι στρατηγικές ανακατατάξεις μιας περιφέρειας σε μετάβαση» http://en.calameo.com/read/0045332899c45f40f81c5 [...]

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Η Τουρκία και οι στρατηγικές ανακατατάξεις μιας περιφέρειας σε μετάβαση»

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Η Τουρκία και οι στρατηγικές ανακατατάξεις μιας περιφέρειας σε μετάβαση» Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών [...]