ΛΙΑΖΟΣ Νικόλαος
Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ο Νικόλαος Λιάζος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Φοίτησε σε δίγλωσσα μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης. Συνεχίζοντας τις σπουδές του στην Ελλάδα αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, τη Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. Μετεκπαιδεύτηκε στο Διδασκαλείο «Δημήτριος Γληνός» Α.Π.Θ., έχει δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Α.Π.Θ. με θέμα «Τα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια της μειονοτικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη». Κατέχει άριστα την τουρκική γλώσσα από τη συνεχή διαμονή και φοίτησή του στα σχολεία της Τουρκίας. Επιπλέον κατέχει την επάρκεια της Τουρκικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και είναι αξιολογητής των εξετάσεων πιστοποίησης της τουρκικής γλώσσας στην Ελλάδα. Από το 2001 έχει διδάξει τα μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και Διδακτική της Τουρκικής Γλώσσας στους μουσουλμάνους φοιτητές της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, εποπτεύοντας παράλληλα Μικροδιδασκαλίες και Πρακτικές Ασκήσεις των μειονοτικών φοιτητών. Από το 2011 διδάσκει στο Τμήμα ΒΣΑΣ τα προπτυχιακά μαθήματα Τουρκική Γλώσσα, Τουρκική Ορολογία Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία, καθώς και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στις γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».